ፁቡቅ ድቃስ፣ ንእሽቶይ ተኹላ – Schlaf gut, kleiner Wolf (ትግርኛ – ጀርመን)

ብ ኽልተ ቝንቃኣ ምጼሓፍ ናይ ቆልዕት

Ulrich Renz: ፁቡቅ ድቃስ፣ ንእሽቶይ ተኹላ – Schlaf gut, kleiner Wolf (ትግርኛ – ጀርመን)
Produkttyp: eBook-Download
Verlag: Sefa Verlag
Erschienen:
Sprache: Deutsch
Seiten: 36 (Druckfassung)
Format: EPUB Info▼
Download: 32,4 MB
EPUB eBook-Download
3,99 €
inkl. MwSt
eBook in den Warenkorb

ብ ኽልተ ቝንቃኣ ምጼሓፍ ናይ ቆልዕት (ትግርኛ – ጀርመን)

ቲም ክድቅስ ኣይካኣለን። ንእሽቶይ ተኽላ ስለ ዝጠፋኣቶ። ኣብ ደገ ዶ ኾን ጠፊኢኣቶ፧ ለይቲ ምድሪ በይኑ ናብ ደገ ገጹ ወጺኡ፡ ዘይ ተፀበዮ ካልኦት ቆልዕት ኣዉኡ ፀኒሖሞ።

ፁቡቅ ድቃስ፣ ንእሽቶይ ተኹላ ሓንቲ ልባዊት ዝኾነት ናይ መደቀሲ ዛንታ መጻሓፍ ኢያ። ልዕሊ 50 ቝንቃኣታት ዝተቶርገመት መጸሓፍ ኢያ። እዚኣ መጻሓፍ እዚኣ ብ ዝተፈላለየ፣ ቝንቃኣታት ክት ረኽቡዋ ትኽእሉ ኢኹም።

Zweisprachiges Bilderbuch (Tigrinya – Deutsch)

Tim kann nicht einschlafen. Sein kleiner Wolf ist weg! Hat er ihn vielleicht draußen vergessen? Ganz allein macht er sich auf in die Nacht – und bekommt unerwartet Gesellschaft…

"Schlaf gut, kleiner Wolf!" ist eine herzerwärmende Gute-Nacht-Geschichte, die in mehr als 50 Sprachen übersetzt wurde. Sie ist als zweisprachige Ausgabe in allen denkbaren Kombinationen dieser Sprachen erhältlich.

► NEU: Mit Ausmalbildern! Über einen Link im Buch lassen sich die Bilder der Geschichte zum Ausmalen herunterladen.