Eduard Wagner: Turning point 1+2+3 Slovak

Or my point of view

Eduard Wagner: Turning point 1+2+3 Slovak
Produkttyp: eBook-Download
Verlag: neobooks
Erschienen:
Sprache: Deutsch
Seiten: 249 (Druckfassung)
Format: EPUB Info▼
Download: 258 kB
EPUB eBook-Download
15,99 €
inkl. MwSt
eBook in den Warenkorb

Ako autor nie je mojím zámerom niekoho ovplyvňovať svojimi argumentmi o národných a medzinárodných témach, ale oveľa viac ich považujem za základ pre diskusiu na rôzne témy. Názory tam popísané sú moje vlastné a nevnímam ich ako vplyvy alebo že s nimi súhlasíte. Oveľa viac by som to videl ako podnet na diskusiu. Môže sa stať, že to celé znie radikálne, no zároveň žijeme v prelomovom období, kedy je potrebná určitá flexibilita.

Diese Produkte könnten Ihnen auch gefallen:

Eduard Wagner: Turning point 1+2+3 Slovenian
eBook-Download EPUB
15,99 €
Eduard Wagner: Turning point 1+2+3 Macedonian
eBook-Download EPUB
15,99 €
Eduard Wagner: Turning point 1+2+3 Belarusian
eBook-Download EPUB
15,99 €
Eduard Wagner: Turning point 1+2+3 Zulu
eBook-Download EPUB
15,99 €
Eduard Wagner: Turning point 1+2+3 Xhosa
eBook-Download EPUB
15,99 €