Eduard Wagner: Turning point 1+2+3 Latvian

Or my point of view

Eduard Wagner: Turning point 1+2+3 Latvian
Produkttyp: eBook-Download
Verlag: neobooks
Erschienen:
Sprache: Deutsch
Seiten: 260 (Druckfassung)
Format: EPUB Info▼
Download: 252 kB
EPUB eBook-Download
15,99 €
inkl. MwSt
eBook in den Warenkorb

Man kā autoram ir tālu no nodoma ietekmēt kādu ar saviem argumentiem par nacionālajām un starptautiskām tēmām, taču man tie daudz vairāk šķiet kā pamats diskusijām par dažādām tēmām. Tur aprakstītie viedokļi ir mani pašu, un es tos neuzskatu par ietekmi vai to, ka jūs tiem piekrītat. Es to daudz vairāk uztvertu kā stimulu diskusijai. Var jau būt, ka viss izklausās radikāli, taču mēs dzīvojam arī tādā laika pagrieziena punktā, kad ir nepieciešama zināma elastība.

Diese Produkte könnten Ihnen auch gefallen:

Eduard Wagner: Turning point 1+2+3 Croatian
eBook-Download EPUB
15,99 €
Eduard Wagner: Turning point 1+2+3 Zulu
eBook-Download EPUB
15,99 €
Eduard Wagner: Turning point 1+2+3 Xhosa
eBook-Download EPUB
15,99 €
Eduard Wagner: Turning point 1+2+3 Uzbek
eBook-Download EPUB
15,99 €