The Wild Swans – Qazqulingên Bejî (English – Kurmanji Kurdish)

Bilingual children's picture book based on a fairy tale by Hans Christian Andersen

Ulrich Renz: The Wild Swans – Qazqulingên Bejî (English – Kurmanji Kurdish)
Produkttyp: eBook-Download
Verlag: Sefa Verlag
Erschienen:
Sprache: Englisch
Seiten: 48 (Druckfassung)
Format: EPUB Info▼
Download: 94,6 MB
EPUB eBook-Download
3,99 €
inkl. MwSt
eBook in den Warenkorb

Bilingual children's picture book (English – Kurmanji Kurdish)

The Wild Swans' by Hans Christian Andersen is, with good reason, one of the world's most popular fairy tales. In its timeless form it addresses the issues out of which human dramas are made: fear, bravery, love, betrayal, separation and reunion.

The edition at hand is a lovingly illustrated picture book recounting Andersen's fairy tale in a sensitive and child-friendly form. It has been translated into a multitude of languages and is available as a bilingual edition in all conceivable combinations of these languages.

► NEW: With pictures to color! A download link in the book gives you free access to the pictures from the story to color in.

Pirtûka zarokan bi du zimanan (Îngilîzî – Kurdî (Kurmancî))

"Qazqulingên Bejî" a Hans Christian Andersen, ne tenê yek e ji efsaneyên ku li seranserî cîhanê bêhtir hatiye xwendin, lêbelê vegotineke herheyî ye; radihêje dramayayên me yên mirovane: Tirs, wêrekî, evîn, nedilsozî, jihevdûrbûn û dîsa hevdîtin.

Ev çapa pirtûka wêneyane ya ku bi hezkirin hatiye nexşandin, bi awayekî hestiyane û li gor zarokan efsaneya Andersen vedibêje. Ew bo gelek zimanan hatiye wergerandin û weke çapa duzimanî, bi hemû kombendiya zimanên têbîrbar peyda dibe.