Pemikiran Pandang Ke Jepun Di Tanah Melayu Dalam Akhbar Dan Majalah Sebelum Perang Dunia Kedua

Uqbah Iqbal, Nordin Hussin, Ahmad Ali Seman: Pemikiran Pandang Ke Jepun Di Tanah Melayu Dalam Akhbar Dan Majalah Sebelum Perang Dunia Kedua
Produkttyp: eBook-Download
Verlag: BookRix
Erschienen:
Sprache: Bahasa Indonesia
Seiten: 27 (Druckfassung)
Format: EPUB Info▼
Download: 750 kB
EPUB eBook-Download
0,99 €
inkl. MwSt
eBook in den Warenkorb

Kajian ini akan merungkai kewujudan pemikiran Pandang Ke Jepun di Tanah Melayu dalam akhbar dan majalah sebelum Perang Dunia Kedua. Kaedah kajian yang digunakan adalah berdasarkan kaedah penelitian akhbar seperti Warta Malaya, Saudara dan Warta Ahad serta majalah seperti Al-Imam, Neracha dan Majalah Guru yang menggalakkan pemikiran Pandang Ke Jepun. Perkembangan yang berlaku di seluruh dunia ekoran dari imperialisme Barat telah mendorong masyarakat Melayu memeriksa kembali keadaan mereka. Keadaan masyarakat Melayu yang mundur dalam segenap lapangan hidup dan jauh ketinggalan berbanding bangsa-bangsa asing semasa pendudukan British di Tanah Melayu telah menimbulkan satu perasaan kebimbangan di kalangan para intelektual untuk memajukan masyarakat mereka. Oleh kerana pihak kolonial British tidak begitu cenderung dalam menggalakkan usaha pemodenan di kalangan penduduk pribumi, sebaliknya lebih mengutamakan usaha-usaha yang boleh mengukuhkan lagi kepentingan mereka, maka tanggungjawab yang lebih besar terpaksa dipikul oleh para intelektual Tanah Melayu. Media utama yang digunakan sebagai saluran penyebaran idea dan pemikiran baru mereka ialah akhbar dan majalah. Cetusan idea mengenai pemikiran Pandang Ke Jepun di Tanah Melayu pertama kali diutarakan pada bulan Julai 1906 melalui penerbitan Al-Imam yang dipelopori oleh Kaum Muda. Di Tanah Melayu, kemunculan sebegitu banyak akhbar dan majalah dalam separuh pertama abad ke-20 amat berkait rapat dengan fenomena pemodenan. Oleh itu apabila kita hendak meneliti kewujudan pemikiran Pandang Ke Jepun dalam usaha pemodenan masyarakat Melayu pada masa ini, akhbar dan majalah merupakan dokumen sejarah yang sangat berguna. Jepun dilihat sebagai model pembangunan masyarakat Melayu kerana ia telah membina kemajuan dan menjadi begitu moden setelah menerima pengaruh Barat dan mencontohi negara-negara Barat dari pelbagai segi seperti sistem pemerintahan, ekonomi, kebudayaan, ilmu dan teknologi dalam proses pemodenan zaman Meiji. Sebahagian besar nilai-nilai mulia dan tinggi dalam masyarakat Jepun dianggap seiras dengan tuntutan Islam itu sendiri.