My Most Beautiful Dream – Ndoto yangu nzuri sana kuliko zote (English – Swahili)

Bilingual children's picture book

Cornelia Haas: My Most Beautiful Dream – Ndoto yangu nzuri sana kuliko zote (English – Swahili)
Produkttyp: eBook-Download
Gelesen von: Sefa Agnew
Verlag: Sefa Verlag
Erschienen:
Sprache: Englisch
Seiten: 42 (Druckfassung)
Format: EPUB Info▼
Download: 56,4 MB
EPUB eBook-Download
gratis
eBook in den Warenkorb

Bilingual children's picture book (English – Swahili)

Lulu can't fall asleep. All her cuddly toys are dreaming already – the shark, the elephant, the little mouse, the dragon, the kangaroo, and the lion cub. Even the bear has trouble keeping his eyes open ...

Hey bear, will you take me along into your dream?

Thus begins a journey for Lulu that leads her through the dreams of her cuddly toys – and finally to her own most beautiful dream.

► NEW: With pictures to color! A download link in the book gives you free access to the pictures from the story to color in.

Kitabu cha watoto cha lugha mbili (Kiingereza – Kiswahili)

Lulu hawezi kulala. Mwanasesere zake zote wanaota sasa – papa, tembo, panya mdogo, dragoni, kangaruu na kitoto cha simba. Hata dubu ana shida kuendelea kufungua macho yake …

Dubu, je, utanipeleka kwenye ndoto yako?

Huu ni mwanzo wa safari ya Lulu iliyomwongoza ndani ya ndoto ya mwanasesere zake – na mwisho kwenye ndoto yake nzuri sana kuliko zote.

► MPYA: Kwa picha za kupaka rangi! Kiungo cha kupakua katika kitabu kinakupa ufikiaji wa bure kwenye picha za hadithi.

Diese Produkte könnten Ihnen auch gefallen:

Cornelia Haas: My Most Beautiful Dream – Min aller fineste drøm (English – Norwegian)
eBook-Download (EPUB)
Gelesen von Sefa Agnew, Gina Tandberg
Gratis-Download
Cornelia Haas: My Most Beautiful Dream – Il mio più bel sogno (English – Italian)
eBook-Download (EPUB)
Gelesen von Sefa Agnew, Marta Gazzanea
Gratis-Download
Cornelia Haas: My Most Beautiful Dream – Мой самый прекрасный сон (English – Russian)
eBook-Download (EPUB)
Gelesen von Sefa Agnew, Ekaterina Tumanova
Gratis-Download