My Most Beautiful Dream – Mój najpiękniejszy sen (English – Polish)

Bilingual children's picture book, with audio

Cornelia Haas: My Most Beautiful Dream – Mój najpiękniejszy sen (English – Polish)
Produkttyp: eBook-Download
Gelesen von: Sefa Agnew, Joanna Barbara Wallmann
Verlag: Sefa Verlag
Erschienen:
Sprache: Englisch
Seiten: 42 (Druckfassung)
Format: EPUB Info▼
Download: 76,7 MB
EPUB eBook-Download
3,99 €
inkl. MwSt
eBook in den Warenkorb

Bilingual children's picture book (English – Polish), with audio

Lulu can't fall asleep. All her cuddly toys are dreaming already – the shark, the elephant, the little mouse, the dragon, the kangaroo, and the lion cub. Even the bear has trouble keeping his eyes open ...

Hey bear, will you take me along into your dream?

Thus begins a journey for Lulu that leads her through the dreams of her cuddly toys – and finally to her own most beautiful dream.

♫ Listen to the story in both languages, read by native speakers!

► NEW: With pictures to color! A download link in the book gives you free access to the pictures from the story to color in.

Dwujęzyczna książka dla dzieci (angielski – polski), z Audiobook

Lulu nie może zasnąć. Wszystkie jej przytulanki już śnią – rekin, słoń, myszka, smok, kangur i lwiątko. Misiowi także już prawie oczy się zamykają.

Misiu, zabierzesz mnie do twojego snu?

Tak zaczyna się podróż Lulu, która prowadzi poprzez sny jej przytulanek – i na koniec do jej najpiękniejszego snu.

♫ Posłuchaj historii czytanej przez native speakerów!

► NOWOŚĆ: Kolorowanki! Za pomocą linku można pobrać Ilustracje z książki do kolorowania.

Diese Produkte könnten Ihnen auch gefallen:

Cornelia Haas: My Most Beautiful Dream – Mi sueño más bonito (English – Spanish)
eBook-Download (EPUB)
Gelesen von Sefa Agnew, Raquel Catala
3,99 €
Cornelia Haas: Min allra vackraste dröm – Mój najpiękniejszy sen (svenska – polska)
eBook-Download (EPUB)
Gelesen von Narona Thordsen, Joanna Barbara Wallmann
3,99 €
Cornelia Haas: Il mio più bel sogno – Mój najpiękniejszy sen (italiano – polacco)
eBook-Download (EPUB)
Gelesen von Marta Gazzanea, Joanna Barbara Wallmann
3,99 €
Cornelia Haas: Mi sueño más bonito – Mój najpiękniejszy sen (español – polaco)
eBook-Download (EPUB)
Gelesen von Raquel Catala, Joanna Barbara Wallmann, Heinrich Mor…
3,99 €
Cornelia Haas: Mon plus beau rêve – Mój najpiękniejszy sen (français – polonais)
eBook-Download (EPUB)
Gelesen von Nicolas Garrigues, Joanna Barbara Wallmann
3,99 €