My Most Beautiful Dream – Min aller fineste drøm. Bilingual children's picture book (English – Norwegian), with audiobook for download

Cornelia Haas: My Most Beautiful Dream – Min aller fineste drøm. Bilingual children's picture book (English – Norwegian), with audiobook for download
Produkttyp: eBook-Download
Gelesen von: Sefa Agnew, Gina Tandberg
Verlag: Sefa Verlag
Erschienen:
Sprache: Englisch
Seiten: 42 (Druckfassung)
Format: EPUB Info▼
Download: 65,7 MB
EPUB eBook-Download
2,99 €
inkl. MwSt
eBook in den Warenkorb

Bilingual children's picture book (English – Norwegian), with audiobook for download

Lulu can't fall asleep. All her cuddly toys are dreaming already – the shark, the elephant, the little mouse, the dragon, the kangaroo, and the lion cub. Even the bear has trouble keeping his eyes open ...

Hey bear, will you take me along into your dream?

Thus begins a journey for Lulu that leads her through the dreams of her cuddly toys – and finally to her own most beautiful dream.

♫ Listen to the story read by native speakers! Within the book you'll find a link that gives you free access to audiobooks in both languages.

► NEW: With pictures to color! A download link in the book gives you free access to the pictures from the story to color in.

Tospråklig barnebok (engelsk – norsk), med lydbok for nedlasting

Lulu får ikke sove. Alle kosedyrene hennes drømmer allerede – haien, elefanten, den lille musa, dragen, kenguruen og løveungen. Til og med bamsen kan nesten ikke holde øynene åpne ...

Du bamse, kan du ta meg med inn i drømmen din?

Slik begynner reisen til Lulu, den som fører henne gjennom kosedyrenes drømmer – og inn i sin aller fineste drøm.

♫ Hør historien lest inn på morsmål! I boken finner du en lenke som gir deg fri tilgang til historien som en mp3-lydbok på begge språk.

► NYTT: med fargeleggingssider! Via en lenke i boken kan bildene fra historien lastes ned for fargelegging.