Мирно спиј, мало волче – Sleep Tight, Little Wolf (македонски – англиски)

Двојазичните книга за деца

Ulrich Renz: Мирно спиј, мало волче – Sleep Tight, Little Wolf (македонски – англиски)
Produkttyp: eBook-Download
Gelesen von: Sefa Agnew, Gemma Martin
Verlag: Sefa Verlag
Erschienen:
Sprache: Englisch
Seiten: 32 (Druckfassung)
Format: EPUB Info▼
Download: 34,1 MB
EPUB eBook-Download
3,99 €
inkl. MwSt
eBook in den Warenkorb

Убаво илустрирана приказна за добра ноќ за деца над 2 години. Двојазично издание (македонски – англиски) со онлајн аудио-книга и слики за боење кои можат да се испечатат.

Тим не може да заспие. Неговото мало волче го нема! Можеби го заборавил надвор? Излегува сам во ноќта и – неочекувано сретнува некој...

"Мирно спиј, мало волче" е приказна за добра ноќ која ќе ви го стопли срцето. Преведена е на повеќе од 50 јазици и е достапна како двојазично издание во сите можни комбинации на тие јазици.

► Со слики за боење кои можат да се испечатат.

Bilingual children's book (Macedonian – English)

Tim can'‍t fall asleep. His little wolf is missing! Perhaps he forgot him outside?

Tim heads out all alone into the night – and unexpectedly encounters some friends …

NEW: With printable coloring pages! A download link in the book gives you free access to the pictures from the story to color in.

Diese Produkte könnten Ihnen auch gefallen: