Eduard Wagner: Len jeden život

Alebo nie?

Eduard Wagner: Len jeden život
Produkttyp: eBook-Download
Verlag: neobooks
Erschienen:
Sprache: Deutsch
Seiten: 92 (Druckfassung)
Format: EPUB Info▼
Download: 524 kB
EPUB eBook-Download
9,49 €
inkl. MwSt
eBook in den Warenkorb

Keď si prečítate toto dielo, môže sa stať, že si myslíte, že by som tak nemohol žiť. Len som sa skoro vždy rozhodoval sám, aj keď išlo o odporúčania alebo rady. Či by som to prijal alebo nie, je iná vec. Určite bolo z mojej strany veľa rozhodnutí, ktoré sa neskôr ukázali ako nesprávne. Len toto je minulosť a preč. Môj názor je taký, že treba žiť prítomnosťou, už nemôžete napraviť to, čo ste urobili zle v minulosti. Takže sa pozerám len do budúcnosti.

Niektorých to môže vystrašiť, ale môj život tak šiel. Nie je jasné, či to boli vždy správne rozhodnutia alebo nie, pretože to je minulosť a ja žijem prítomnosťou a preto sa pozerám do budúcnosti. Inými slovami, tak sa to stalo a tieto rozhodnutia už nemôžete zmeniť. Hodnotenie tohto diela nechám na vás, čitateľoch, no som rád, že som sa svojej závislosti po desaťročiach zbavil, akokoľvek sa to stalo.

Diese Produkte könnten Ihnen auch gefallen:

Eduard Wagner: Jen jeden život
eBook-Download EPUB
9,49 €
Eduard Wagner: Ħajja waħda biss
eBook-Download EPUB
9,49 €
Eduard Wagner: Aðeins eitt líf
eBook-Download EPUB
9,49 €
Eduard Wagner: Tikai viena dzīve
eBook-Download EPUB
9,49 €