Eduard Wagner: Ħajja waħda biss

Jew le?

Eduard Wagner: Ħajja waħda biss
Produkttyp: eBook-Download
Verlag: neobooks
Erschienen:
Sprache: Deutsch
Seiten: 94 (Druckfassung)
Format: EPUB Info▼
Download: 523 kB
EPUB eBook-Download
9,49 €
inkl. MwSt
eBook in den Warenkorb

Meta taqra dan ix-xogħol, jista' jiġri li taħseb li ma stajtx ngħix hekk. Huwa biss li kważi dejjem ħadt id-deċiżjonijiet tiegħi stess, anke meta ġew għal rakkomandazzjonijiet jew pariri. Jekk kont naċċettahx jew le hija kwistjoni oħra. Żgur li kien hemm ħafna deċiżjonijiet min-naħa tiegħi li wara rriżultaw li kienu żbaljati. Biss dan huwa passat u marret. Il-fehma tiegħi hija li trid tgħix fil-preżent, ma tistax tkompli tikkoreġi dak li għamilt ħażin fil-passat. Għalhekk qed inħares lejn il-futur.

Dan jista' jbeżża' lil xi nies, imma hekk marret ħajti. Mhux ċar jekk dawn kienux dejjem id-deċiżjonijiet it-tajba jew le, għax dak huwa l-passat u jien ngħix fil-preżent u għalhekk inħares lejn il-futur. Fi kliem ieħor, hekk ġara u ma tistax tibdel aktar dawn id-deċiżjonijiet. Ħa nħalli f'idejnek, il-qarrej, biex tirravalta dan ix-xogħol, imma kuntenta li neħles mill-vizzju tiegħi wara għexieren ta' snin, madankollu hekk ġara.

Diese Produkte könnten Ihnen auch gefallen:

Eduard Wagner: Aðeins eitt líf
eBook-Download EPUB
9,49 €
Eduard Wagner: Tikai viena dzīve
eBook-Download EPUB
9,49 €
Eduard Wagner: Len jeden život
eBook-Download EPUB
9,49 €
Eduard Wagner: Samo jedan život
eBook-Download EPUB
9,49 €
Eduard Wagner: Jen jeden život
eBook-Download EPUB
9,49 €