Eduard Wagner: Diňe bir durmuş

Ýa-da ýok?

Eduard Wagner: Diňe bir durmuş
Produkttyp: eBook-Download
Verlag: neobooks
Erschienen:
Sprache: Deutsch
Seiten: 82 (Druckfassung)
Format: EPUB Info▼
Download: 519 kB
EPUB eBook-Download
9,49 €
inkl. MwSt
eBook in den Warenkorb

Bu eseri okanyňda, beýle ýaşap bilmedim öýdýän bolup biler. Diňe maslahatlar ýa-da maslahatlar barada aýdylanda-da, elmydama öz kararymy berdim. Men kabul ederdimmi ýa-da bolmazmy başga mesele. Elbetde, soňundan nädogry bolup çykan kararlar kän. Diňe bu geçdi we ýitdi. Meniň pikirimçe, häzirki döwürde ýaşamaly, geçmişde nädogry eden zatlaryňy düzedip bilmersiň. Şonuň üçin men diňe geljege seredýärin.

Bu käbir adamlary gorkuzyp biler, ýöne durmuşym şeýle geçdi. Bularyň elmydama dogry kararlardygy ýa-da däldigi belli däl, sebäbi bu geçmiş we men häzirki döwürde ýaşaýaryn we şonuň üçin geljege garaýaryn. Başgaça aýdylanda, şeýle boldy we indi bu kararlary üýtgedip bilmersiňiz. Bu eseri bahalandyrmak üçin size, okyja goýaryn, ýöne onýyllyklardan soň endikden gutulanyma begenýärin, ýöne şeýle boldy.

Diese Produkte könnten Ihnen auch gefallen:

Eduard Wagner: Vetëm një jetë
eBook-Download EPUB
9,49 €
Eduard Wagner: Impilo eyodwa kuphela
eBook-Download EPUB
9,49 €
Eduard Wagner: Dim ond un bywyd
eBook-Download EPUB
9,49 €
Eduard Wagner: Фақат бир ҳаёт
eBook-Download EPUB
9,49 €
Eduard Wagner: Hal nolol kaliya
eBook-Download EPUB
9,49 €