Eduard Wagner: Dein BuchtitelTurning point 1+2+3 Serbian

Or my point of view

Eduard Wagner: Dein BuchtitelTurning point 1+2+3 Serbian
Produkttyp: eBook-Download
Verlag: neobooks
Erschienen:
Sprache: Deutsch
Seiten: 6 (Druckfassung)
Format: EPUB Info▼
Download: 283 kB
EPUB eBook-Download
15,99 €
inkl. MwSt
eBook in den Warenkorb

Мишљења која су тамо описана су моја и не видим их као утицаје или да се слажете са њима. Више бих то видео као подстицај за дискусију. Можда цела ствар звучи радикално, али ми такође живимо у прекретници у времену где је потребна одређена флексибилност.

Diese Produkte könnten Ihnen auch gefallen:

Eduard Wagner: Turning point 1+2+3 Macedonian
eBook-Download EPUB
15,99 €
Eduard Wagner: Turning point 1+2+3 Croatian
eBook-Download EPUB
15,99 €
Eduard Wagner: Turning point 1+2+3 Zulu
eBook-Download EPUB
15,99 €
Eduard Wagner: Turning point 1+2+3 Xhosa
eBook-Download EPUB
15,99 €