Čuči saldi, mazo vilciņ – Sleep Tight, Little Wolf (latviešu – angļu)

Bērnu grāmata divās valodās

Ulrich Renz: Čuči saldi, mazo vilciņ – Sleep Tight, Little Wolf (latviešu – angļu)
Produkttyp: eBook-Download
Verlag: Sefa Verlag
Erschienen:
Sprache: Englisch
Seiten: 36 (Druckfassung)
Format: EPUB Info▼
Download: 35,7 MB
EPUB eBook-Download
3,99 €
inkl. MwSt
eBook in den Warenkorb

Bērnu grāmata divās valodās (latviešu – angļu)

Tims nevar iemigt. Viņa mazais vilciņš ir pazudis! Varbūt viņš to ir ārā atstājis? Pavisam viens viņš dodas ārā naktī – un negaidīti sastop citus sabiedrotos…

"Čuči saldi, mazo vilciņ" ir viena sirsnīga vakara pasaciņa, kura ir iztulkota vairāk nekā 50 valodās un kā izdevums pieejama divās valodās visās iespējamās valodu kombinācijās. 

Bilingual children's picture book (Latvian – English)

Tim can't fall asleep. His little wolf is missing! Perhaps he forgot him outside? Tim heads out all alone into the night – and unexpectedly encounters some friends…

"Sleep Tight, Little Wolf!" is a heart-warming bedtime story. It has been translated into more than 50 languages and is available as a bilingual edition in all conceivable combinations of these languages.

► NEW: With pictures to color! A download link in the book gives you free access to the pictures from the story to color in.