Eduard Wagner: Chỉ một cuộc đời

Hay không?

Eduard Wagner: Chỉ một cuộc đời
Produkttyp: eBook-Download
Verlag: neobooks
Erschienen:
Sprache: Deutsch
Seiten: 168 (Druckfassung)
Format: EPUB Info▼
Download: 526 kB
EPUB eBook-Download
9,49 €
inkl. MwSt
eBook in den Warenkorb

Khi bạn đọc tác phẩm này, bạn có thể nghĩ rằng tôi không thể sống như vậy. Chỉ là tôi luôn đưa ra quyết định của riêng mình, ngay cả khi đề nghị hoặc lời khuyên. Tôi có chấp nhận nó hay không là một vấn đề khác. Chắc chắn có rất nhiều quyết định từ phía tôi mà sau này đã trở thành sai lầm. Chỉ có điều này là quá khứ và biến mất. Quan điểm của tôi là bạn phải sống trong hiện tại, bạn không thể sửa chữa những gì bạn đã làm sai trong quá khứ. Vì vậy, tôi chỉ nhìn về tương lai.

Điều này có thể khiến một số người sợ hãi, nhưng đó là cách cuộc sống của tôi diễn ra. Không rõ liệu đó có phải là những quyết định đúng đắn hay không, bởi vì đó là quá khứ và tôi sống trong hiện tại và do đó nhìn về tương lai. Nói cách khác, đó là cách nó đã xảy ra và bạn không thể thay đổi những quyết định này nữa. Tôi sẽ để cho bạn, độc giả, đánh giá tác phẩm này, nhưng tôi rất vui vì tôi đã thoát khỏi chứng nghiện của mình sau nhiều thập kỷ, tuy nhiên điều đó đã xảy ra.

Diese Produkte könnten Ihnen auch gefallen:

Eduard Wagner: Turning point 1+2+3 Vietnamese
eBook-Download EPUB
15,99 €
Eduard Wagner: Vetëm një jetë
eBook-Download EPUB
9,49 €
Eduard Wagner: Impilo eyodwa kuphela
eBook-Download EPUB
9,49 €
Eduard Wagner: Dim ond un bywyd
eBook-Download EPUB
9,49 €
Eduard Wagner: Diňe bir durmuş
eBook-Download EPUB
9,49 €