Eduard Wagner: Bara ett liv

Eller inte?

Eduard Wagner: Bara ett liv
Produkttyp: eBook-Download
Verlag: neobooks
Erschienen:
Sprache: Deutsch
Seiten: 97 (Druckfassung)
Format: EPUB Info▼
Download: 519 kB
EPUB eBook-Download
9,49 €
inkl. MwSt
eBook in den Warenkorb

När man läser det här verket kan det hända att man tror att jag inte skulle kunna leva så. Det är bara det att jag i stort sett alltid fattade mina egna beslut, även när det gällde rekommendationer eller råd. Om jag skulle ha accepterat det eller inte är en annan sak. Det var säkert många beslut från min sida som senare visade sig vara felaktiga. Bara detta är förbi och borta. Min uppfattning är att man måste leva i nuet, man kan inte längre korrigera det man gjorde fel förr. Så jag ser bara på framtiden.

Diese Produkte könnten Ihnen auch gefallen:

Eduard Wagner: Bare ett liv
eBook-Download EPUB
9,49 €
Eduard Wagner: Ħajja waħda biss
eBook-Download EPUB
9,49 €
Eduard Wagner: Aðeins eitt líf
eBook-Download EPUB
9,49 €
Eduard Wagner: Tikai viena dzīve
eBook-Download EPUB
9,49 €
Eduard Wagner: Len jeden život
eBook-Download EPUB
9,49 €